Live
25Otis1Otis3Rockie3Rockie023Lennox4Lennox0Rockie3Rockie222Rockie3Rockie2Sharkade10Sharkade021KiWii5KiWii1Lennox4Lennox217Sharkade10Sharkade2WolfClock9WolfClock018H208H200Lennox4Lennox213WolfClock9WolfClock2Hotfist.com11Hotfist.com014BoomBoom13BoomBoom0Sharkade10Sharkade215Earthman7Earthman1Lennox4Lennox216Atma6Atma1H208H2028BigAmish14BigAmish0Hotfist.com11Hotfist.com27Lennox4Lennox2Speedboy12Speedboy027Otis1Otis2Nuhuh2Nuhuh326Nuhuh2Nuhuh1Otis1Otis324Otis1Otis2Nuhuh2Nuhuh320Nuhuh2Nuhuh2Rockie3Rockie019Otis1Otis2KiWii5KiWii012Rockie3Rockie2Atma6Atma011Nuhuh2Nuhuh2Earthman7Earthman110BoomBoom13BoomBoom0KiWii5KiWii29Otis1Otis2WolfClock9WolfClock06Atma6Atma2Hotfist.com11Hotfist.com15Rockie3Rockie2BigAmish14BigAmish04Earthman7Earthman2Sharkade10Sharkade03KiWii5KiWii2Speedboy12Speedboy12Lennox4Lennox1BoomBoom13BoomBoom21H208H200WolfClock9WolfClock2Round 1Round 2Round 3SemifinalsFinalsLosers Round 1Losers Round 2Losers Round 3Losers Round 4Losers Round 5Losers Round 6
Otis
Rockie
Lennox
Rockie
Rockie
Sharkade
KiWii
Lennox
Sharkade
WolfClock
H20
Lennox
WolfClock
Hotfist.com
BoomBoom
Sharkade
Earthman
Lennox
Atma
H20
BigAmish
Hotfist.com
Lennox
Speedboy
Otis
Nuhuh
Nuhuh
Otis
Otis
Nuhuh
Nuhuh
Rockie
Otis
KiWii
Rockie
Atma
Nuhuh
Earthman
BoomBoom
KiWii
Otis
WolfClock
Atma
Hotfist.com
Rockie
BigAmish
Earthman
Sharkade
KiWii
Speedboy
Lennox
BoomBoom
H20
WolfClock